Om oss

Segulah är en nordisk så kallad private equityinvesterare. Vi förvaltar för närvarande cirka 8 miljarder kronor – huvudsakligen från internationella placerare av pensionskapital och donationskapital samt privata familjestiftelser – i de tre fonderna Segulah III L.P., Segulah IV L.P. och Segulah V L.P.

Vi vill utveckla bolag – vi brukar säga att vi vill göra bra bolag bättre – och därigenom skapa värde.

Segulah är en medelfristig ägare med ett perspektiv på att skapa förändring och uthålligt värde under en period om mellan 5 och 7 år. Vi vill att våra bolag ska öka sin lönsamhet till exempel genom att bredda sin verksamhet och genom geografisk expansion och genom förvärv. Vi initierar och stödjer denna utveckling genom att vara en aktiv, engagerad och ansvarstagande ägare, genom att tillsätta styrelser som är ett gott stöd till portföljbolagens ledningar och bidrar till bolagens fortsatta utveckling och genom att tillföra kapital. Styrelseledamöterna rekryteras i vårt nätverk av industriella rådgivare. Läs mer om oss och våra industriella rådgivare under Team.

Group Portrait