Något för er?

Om du äger – eller leder – ett medelstort företag och överväger en ägarförändring, bör du kontakta Segulah.

Vi kan bli aktuella som ägare vid generationsskiften och när större företag genomför struktur- och strategiförändringar. Vi är ett alternativ för ägare som vill att verksamheten ska kunna utvecklas och behålla sitt oberoende. Vår huvudsakliga inriktning är bolag som omsätter 400 miljoner till 4 miljarder kronor.

Vi tillämpar ett antal kriterier för våra investeringar. Mer om detta under Urval.

Ett samtal med oss kan ofta vara tillräckligt för att ge en första indikation på om en investering från vår sida kan vara aktuell.