Affärsidé

Segulah-Lindingo-Meeting-131Segulahs affärsidé är att vara en aktiv ägare och tillföra fokus, kompetens och kapital till de bolag vi äger.

Vår erfarenhet har visat att lönsam tillväxt förutsätter en kombination av dessa tre faktorer.

Fokus på verksamheten och dess förutsättningar att utifrån en affärsplan växa och utvecklas vidare.

Kompetens att genom aktivt styrelsearbete stötta företagsledningen för att realisera affärsplanens mål.

Kapital för att finansiera organisk tillväxt och tilläggsförvärv.

Lönsam tillväxt är nyckeln till allt företagande och i förlängningen skapas därigenom också en god avkastning till ägarna.