Kapital

Segulah grundades 1994 av den nuvarande ledningen. Inledningsvis drevs verksamheten som ett investmentbolag och den första fonden – Segulah I – startade 1997 med ett kapital på 200 miljoner kronor. Framgången med Segulah I ledde till att en ny fond – Segulah II – med 850 miljoner kronor i förvaltat kapital kunde startas 2000.

Både Segulah I och Segulah II är idag stängda och alla medel, inklusive vinst, är återbetalda till investerarna. Båda fonderna har av oberoende utvärderare rankats som bland världens mest framgångsrika fonder av sina respektive årgångar.

Segulah-Lindingo-Meeting-134Segulah III
Segulah III startades i oktober 2004 och har ett kapital om 2,4 miljarder kronor. Segulah III är fullt investerad sedan augusti 2008 och är idag stängd för nya investeringar. I fonden har nio bolag förvärvats och fem av dessa har avyttrats.

Segulah IV
Segulah IV, som är den senaste av Segulahs fonder, nådde ett kapital om 5,2 miljarder kronor i oktober 2007. Det är därmed Segulahs hittills största fond. Segulah IV investerar i medelstora onoterade bolag. Detta är en fortsättning på den investeringsstrategi som Segulah har haft under de senaste femton åren och som har genererat en god avkastning. Den första investeringen i fonden gjordes i augusti 2008. I fonden har sju bolag förvärvats och ett av dessa har avyttrats.