Private Equity

Segulah-Ostermalmstorg-Meeting-047Private Equity saknar en bra svensk översättning. Begreppet omfattar två typer av investeringar: venture capital och leveraged buy outs. Med private equity avses alla former av investeringar i onoterade bolag (=private, börsnoterat = public).

Venture capital eller riskkapital är investeringar i nystartade bolag som har stor utvecklingspotential, ofta kopplat till någon form av ny teknologi. Bolagen tenderar att vara små och risknivån hög. Segulah är inte verksam inom detta segment.

Leveraged buy outs, LBO, eller lånefinansierade utköp, bygger på att identifiera bolag med ett positivt kassaflöde och en stor utvecklingspotential. Dessa bolag tenderar att vara större och mer mogna och risknivån lägre än när det är fråga om venture-investeringar.

Ofta sker ett utköp i formen av en management buy out, MBO. Det bygger på att företagsledningen ställer sig bakom ett utköp, ofta tillsammans med en buyout fond som till exempel Segulah.

Management buy in, MBI avser ett förvärv av ett bolag av en utifrån stående ledning med finansiell backning av t ex en buyout fond som planerar att leda verksamheten själva.