Urval

Segulah är hebreiska och betyder utvald. Urval är ett nyckelord i vår verksamhet.

Sedan starten har Segulah hunnit stifta bekantskap med närmare 2 000 bolag i Norden. Dessa kontakter har – genom just urval – lett till 40 förvärv och 92 tilläggsinvesteringar.

Över tid har vi funnit ett antal kriterier som vi använder för att göra ett bra urval. De viktigaste av dessa kriterier är:

  • stark marknadsposition
  • kompetent ledning
  • god lönsamhet
  • utvecklingsmöjligheter