Utvecklingsmöjligheter

Segulah investerar i bolag med utvecklingspotential. Det kan handla om nya produkter, tjänster eller marknader. Det kan handla om organisk eller förvärvad tillväxt.

Nyckeln är att vi tillsammans med företagsledningen utvecklar en klar vision för bolaget, enas om vad som, åstadkommas ska och hur det ska gå till. Segulahs roll är att vara sparringpartner och att tillföra kapital i denna process.
Almondy-302