Ledning

Segulah stödjer duktiga företagsledningar. Avgörande för oss är att ledningen inser hur verksamheten kan utvecklas och växa. Det handlar om att sätta upp realistiska mål och ha en realistisk plan för hur man ska nå dem.

Segulah ställer höga krav på ledningarna i sina portföljbolag. Vi vill arbeta med ledningar som tycker att det är stimulerande med stora utmaningar.

Vår affärsmodell bygger på att företagsledningen blir delägare tillsammans med oss. Syftet är att skapa incitament för att säkerställa de gemensamma målen.