Marknadsposition

Segulah investerar i bolag med en stark marknadsposition. Det betyder att vi söker bolag som är starka på ett visst geografiskt område, inom vissa segment eller nischer eller har ett erbjudande som väsentligt skiljer sig från konkurrenternas och därmed uthålligt behåller och skaffar sig nya nöjda kunder.

Vår uppfattning är att definitionen av marknaden har mindre betydelse. Långt viktigare är att man i sitt agerande på marknaden inte är begränsad till priset som enda konkurrensalternativ, utan snarare lyckas skapa någon annan konkurrensfördel som värdesätts av kunden.

Vår erfarenhet visar också att det är svårt att i längden tjäna pengar utan en stark marknadsposition.