Lönsamhet

Segulah investerar i lönsamma bolag. Vår filosofi bygger på tillväxt. En förutsättning för expansion är att man tjänar pengar i befintlig verksamhet.

Lönsamhet och goda kassaflöden är viktiga förutsättningar för att kunna hantera skuldsättning, vilket i sin tur utgör en del av vår verksamhet.

Segulah eftersträvar en förnuftig skuldsättning i de företag vi investerar i.