Etraveli

Etraveli

”Etraveli har de senaste åren ökat sin närvaro globalt och visat god lönsamhet. Det har gjorts med hjälp av ett stort stöd från vår huvudägare Segulah som spelat en viktig roll för vår tillväxt och utveckling.” Mathias Hedlund, VD på Etraveli.

Företaget idag. Etraveli är en av de fem största flygcentrerade online-aktörerna i Europa och ledande i Norden, med ett brett erbjudande inom flyg, hotell och andra reserelaterade tjänster. Företaget grundades 2007 genom en sammanslagning av Seat24 Travel och SRG Online. Etraveli har en centraliserad organisation med säte i Uppsala, Sverige, och 250 anställda.

Möjligheten. Investeringshypotesen var tredelad: i) att utveckla den existerande verksamheten, som främst var fokuserad på försäljning av flygbiljetter, men även andra reserelaterade produkter som hotell, biluthyrning och försäkringsprodukter; ii) att initiera nya affärsinitiativ såsom affärsreseprodukter och paketresor; och iii) fortsätta konsolideringen på den nordiska marknaden samt växa utanför Norden.

Vad tillförde Segulah? Många av de ovannämnda initiativen genomfördes under Segulahs ägarskap. Företaget utvecklades till stor del enligt plan trots en tuffare marknad. Volymtillväxten var god i en mognande nordisk marknad, försäljningen av reserelaterade produkter ökade och operationellt sett blev företaget starkare. I synnerhet hade företaget vid tidpunkten för Segulahs försäljning konsoliderat den nordiska marknaden, expanderat internationellt och ett förbättrat riskhanteringssystem, vilket resulterade i lägre kostnader.

I oktober 2010 förvärvade Etraveli sin huvudkonkurrent, TravelPartner, genom ett publikt erbjudande. Företaget har sedan dess blivit helt integrerat och synergier har realiserats enligt plan. Etraveli och TravelPartner blev tillsammans den största nordiska online-baserade resebyrån.

I september 2013 genomförde Etraveli en refinansiering på obligationsmarknaden. Pengarna användes till amortering av banklån samt utdelning till aktieägare.

I januari 2014 förvärvades Flygresor.se, Sveriges största prisjämförelsetjänst för flygbiljetter.

I början av mars 2014 slutade Ralph Axelsson, grundare av Etraveli, som VD och anslöt sig till styrelsen. Förändringarna genomfördes som en del av en internationaliseringsstrategi. Mathias Hedlund, med lång erfarenhet av digitala verksamheter och tidigare styrelseledamot på Etraveli, blev ny VD. I september 2014 fastställde styrelsen en ny strategisk plan fram till 2017.

Sedan 2014 har ledningsgruppen implementerat den strategiska planen, vilket har inneburit att Etraveli vuxit aggressivt utanför Norden.

I oktober 2015 etablerade Etraveli prisjämförelsetjänsten uberflieger.de på den tyska marknaden i en ”media for equity”-affär med ProSieben.

Resultatet. I oktober 2015 såldes Etraveli till ProSieben Travel GmbH, ett dotterbolag till ProSiebenSat.1 Media AG, ett av de största oberoende medieföretagen i Europa. Köpeskillingen uppgick till BSEK 2,2 eller MEUR 235.

Under Segulahs ägarskap växte företaget markant och expanderade till nya geografiska marknader. Nettoomsättning och EBITDA mer än fördubblades jämfört med vid förvärvstidpunkten. I slutet av 2015 var Etraveli verksamt i 46 länder och hanterade försäljning av flygbiljetter samt relaterade tjänster till ett värde av BSEK 12.