Namn
Fond
Bransch
Förvärv
Avyttring
Omsättning
Oglaend Industries
Segulah IV
Oil & Gas
2014
2017
MNOK 1483
Scan Coin
Segulah IV
Cash handling equipment and service
2010
2015
MSEK 744
eTRAVELi
Segulah IV
Travel
2010
2015
MSEK 494
Almondy
Segulah III
Bakery
2008
2015
430 MSEK
Kemetyl
Segulah III
Car care products and industrial chemicals
2007
2016
1 385 MSEK
S:t Eriks
Segulah III
Concrete Products
2005
2015
810 MSEK
PMC Group
Segulah III
Hydraulics
2005
2015
3 136 MSEK
Medstop
Segulah IV
2010
2013
InfoCare
Segulah II
2004
2012
Skandinavisk Kommunalteknik (SKT)
Segulah III
2008
2011
Exotic Snacks
Segulah III
2008
2011
Närkes Elektriska, NEA-gruppen
Segulah III
2006
2010
Isaberg Rapid
Segulah III
2007
2009
Joy
Segulah III
2006
2009
Callenberg Group
Segulah II
2001
2008
Kosan Crisplant a/s
Segulah II
2004
2008
Previa
Segulah II
2004
2007
HMS Industrial Networks
Segulah II
2004
2007
NVS Installation
Segulah II
2002
2006
CCS, Clean Chemical
Segulah II
2003
2004
EEN
Segulah I
1999
2004
Norfoods
Segulah II
2000
2004
Modul-System
Segulah I
1999
2002
Teli Service
Segulah I
1997
2002
Wilkenson Handskmakar´n
1994
1997
EKH Ekonomihuset
Segulah I
1997
1999
Byggfakta Scandinavia
1996
1998